Lina Beliūnienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Lietuvos teisės institutas
Padalinys
Teisinės sistemos tyrimo skyrius
Pareigybė
vyresnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2001 m. Mykolo Romerio universitete (MRU) baigė teisės bakalauro, 2003 m. – teisės ir valdymo magistro studijas; 2010 m. ten pat apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją Žmogaus teisių kaip konstitucinių vertybių apsauga Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. 2003–2005 m. MRU Konstitucinės teisės katedros lektorė; 2003–[metai] m. Lietuvos teisės instituto mokslo darbuotoja, nuo [metai] m. vyresnioji mokslo darbuotoja; nuo 2017 m. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo [pareigybė]. Vadovavo 2 tyrėjų grupių vykdytiems projektams (2012–2014, 2013–2015). 2011 m. LR Seimo valdybos sprendimu sudarytos darbo grupės Seimo kontrolierių įstaigos veiklos reglamentavimui tobulinti narė. Monografijos Žmogaus teisių apsaugos stiprinimas konstitucinio skundo institutu (2014) ir mokslo studijos „Eksplicitinis rėmimasis Konstitucijos preambule Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje“ (2016) autorė; [skaitmuo] monografijų, [skaitmuo] mokslo studijų, [skaitmuo] [žanras] knygų bendraautorė; Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose paskelbė 8 straipsnius. Mokslinių tyrimų sritys: konstitucinė teisė, žmogaus teisės, konstitucinė justicija.