Eglė Mauricė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 001 teisė
Įstaiga
Advokatės Eglės Mauricės kontora „Legallogic“
Pareigybė
advokatė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1992 m. Vilniaus universitete (VU) įgijo taikomosios matematikos specialybę, 2003 m. ten pat baigė vientisąsias teisės studijas, 2011 m. VU apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją Teisinio argumentavimo korektiškumo prielaidos. 2007–2008 m. vykdė mokslinius tyrimus Utrechto (Nyderlandai), Gento (Belgija) universitetuose, Mises Institute (JAV); 2012–2014 m. įgyvendino podoktorantūros tyrimą „Prakseologinis teisės diskursų atvejų tyrimas argumentavimo paradigmos kontekste“ Lietuvos teisės institute, Krokuvos Jogailos universitete (Lenkija) ir Europos universitetiniame institute (Florencija, Italija). 1992–1998 ir 2009–2012 m. dirbo Lietuvos Respublikos diplomatinėje, valstybės tarnyboje; 1998–2002 m. – privačiame sektoriuje; 2002–2007 m. dėstė Utenos kolegijoje; 2004–2009 m. vadovavo apskrities administracinių ginčų komisijai; nuo 2008 m. veda mokymus, konsultuoja geresnio reglamentavimo, sprendimų poveikio vertinimo, verslo inspektavimo ir licencijavimo reformų vykdymo, ūkinės veiklos laisvės užtikrinimo ir pan. klausimais; nuo 2014 m. Advokatės Eglės Mauricės kontoros advokatė. 6 tarptautinių projektų nepriklausoma konsultantė. Paskelbė 9 mokslo publikacijas lietuvių ar anglų kalba (4 straipsnius, taip pat atskirus skyrius dviejuose mokslo straipsnių rinkiniuose, dviejose studijose, vienoje monografijoje). Mokslinių tyrimų sritys: teisės samprata, teisės metodologija, žmogaus teisės, ūkinės laisvės užtikrinimas.
Grįžti