Alfonsas Vaišvila

Laipsnis
habilituotas daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
  2. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. H 001 filosofija
  2. S 001 teisė
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Teisės filosofijos katedra
Pareigybė
emeritas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1970 m. Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakultete baigė vientisąsias teisės studijas, 1977 m. VU apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Logikos mokslas Lietuvoje, 2001 m. Lietuvos teisės universitete apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties habilituoto daktaro disertaciją Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje. 1986–1991 m. Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos katedros docentas; 1994–2001 m. Lietuvos teisės instituto vyresnysis mokslo bendradarbis; 1993–2017 m. Mykolo Romerio universiteto profesorius, Teisės filosofijos katedros vedėjas. Nuo 2003 m. Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertų komiteto narys, nuo 2006 m. pirmininkas. Paskelbė virš 150 mokslinių straipsnių filosofijos, teisės, kultūrologijos, istorijos, pedagogikos temomis, dalį – anglų, vokiečių, rusų, ukrainiečių kalbomis; 10 knygų autorius ir 7 monografijų bendraautoris. Sukūrė bendrąjį teisinio pažinimo metodą – teisinį personalizmą, kuriuo grindžia teisės tematika rengiamų darbų metodologiją. 2004 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Mokslinių tyrimų sritys: filosofija, teisė, istorija.
Grįžti