Veronika Girininkaitė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Baltijos kalbų ir kultūrų institutas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2003 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (VU FF) baigė rusistikos bakalauro, 2005 m. – slavų kalbotyros magistro studijas; nuo 2014 m. VU FF Baltijos kalbų ir kultūrų instituto doktorantė, rengia sociolingvistikos krypties disertaciją Kalbų ir kultūrų sąveika keliakalbio idiolekte. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904–1910). 2016 m. dalyvavo HiSoN (Historical Sociolinguistics Network) organizuotoje vasaros mokykloje Leidene (Olandija). Nuo 2005 m. bibliotekininkė VU bibliotekoje, nuo 2006 m. bibliotekos Rankraščių skyriuje. Recenzuojamuose mokslo leidiniuose publikavo keletą straipsnių ir 2 recenzijas. Skaitė mokslinius pranešimus tarptautinėse konferencijose Gdansko, Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetuose bei Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Mokslinių tyrimų sritys: sociolingvistika, dvikalbystė, istorinė sociolingvistika, Lietuvos raštijos istorija.
Grįžti