Palmira Papšienė

Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Įstaiga
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Padalinys
Kūrybinių industrijų fakultetas
Pareigybė
lektorė
Gyvena
Šiauliai, Lietuva
1997 m. Šiaulių pedagoginiame institute baigė edukologijos bakalauro studijas; 2003 m. Šiaulių universitete baigė vadybos ir verslo administravimo magistro studijas; 2008–2014 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) doktorantė, rengė socialinių mokslų srities vadybos krypties daktaro disertaciją tema „[pavadinimas]“. 2004–2005 m. Šiaurės Lietuvos kolegijos asistentė; 2005–2006 m. Šiaulių valstybinės kolegijos asistentė, 2005–2009 m. Kokybės valdymo skyriaus vedėja, 2006–2016 m. lektorė; nuo 2015 m. VGTU Kūrybos komunikacijos katedros lektorė, dėsto marketingo komunikacijų kursą bakalaurantams. 1 kolektyvinės monografijos bendraautorė, paskelbė apie 30 mokslinių publikacijų, skaitė [skaitmuo] pranešimus tarptautiniuose mokslo renginiuose. Nuo 2015 m. Lietuvos marketingo asociacijos (LiMA) narė. Mokslinių tyrimų sritys: žmogiškųjų išteklių vadyba, organizacijos elgsena, marketingas.
Grįžti