Dovilė Krupickaitė

Laipsnis
daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. gamtos mokslai · N
Kryptis
  1. N 006 fizinė geografija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Geografijos ir kraštotvarkos katedra
Pareigybė
profesorė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1992 m. Vilniaus universitete (VU) įgijo geografo specialybę, 1999 m. VU ir Geografijos institute apgynė fizinių mokslų srities fizinės geografijos krypties daktaro disertaciją Urbanizacijos Lietuvoje geografinės problemos. 1993–1994 m. stažavosi Hanoverio universitete (Vokietija), 2001 m. tęsė podoktorantūros studijas Miuncheno technikos universitete (Vokietija). [Darbo patirtis: metai, įstaiga, pareigybė]. Vadovavo ir dalyvavo [skaitmuo] nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo tyrimo projektuose. Monografijos [pavadinimas (matai)] bendraautorė, paskelbė daugiau nei 40 mokslinių publikacijų monografijose ir mokslo žurnaluose, parengė žemėlapių Lietuvos nacionaliniam atlasui. Lietuvos geografų draugijos prezidentė (2010–2016). Mokslinių tyrimų sritys: [mokslinių tyrimų sritys].
Grįžti