Ingrida Ruchlevičienė

Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Kauno „Aušros“ gimnazija
Pareigybė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1999 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) baigė lietuvių kalbos ir literatūros bei pedagogikos (gretutinės specialybės) bakalauro studijas; 2001 m. ten pat įgijo lietuvių filologijos magistro laipsnį; 2001–2006 m. VDU tęsė studijas filologijos krypties literatūros šakos doktorantūroje, rengė daktaro disertaciją prozininko, dramaturgo, kritiko Algirdo Landsbergio kūrybai nagrinėti. 2006-2008 m. skaitė paskaitas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Nuo 2007 m. Kauno „Aušros“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, nuo 2014 m. mokytoja metodininkė. Paskelbė 8 straipsnius Lietuvos mokslo leidiniuose, skaitė 4 pranešimus akademinės bendruomenės konferencijoms. Mokslinių tyrimų sritys: prozininko Jurgio Jankaus romanai; Kosto Ostrausko dramaturgija; prozininko, dramaturgo, kritiko Algirdo Landsbergio kūryba.
Grįžti