Lina Vidauskytė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Kauno technologijos unversitetas
Padalinys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Pareigybė
docentė
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1997 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) baigė istorijos bakalauro studijas, 1999 m. ten pat baigė Lietuvos istorijos magistro studijas, 2005 m. VDU apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Czesławo Miłoszo literatūrinė filosofija: tikrovės ir literatūros santykis. 2014 m. dalyvavo prof. G. Achenbacho filosofinio konsultavimo seminare (Vokietija), 2015 m. atliko mokslinį tyrimą „Religijos transformacijos, medijos, sekuliarizacija“ Žmogaus mokslų insitute (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Viena, Austrija). Nuo 2009 m. Kauno technologijos universiteto docentė, dėsto filosofiją; 2010 m. Vilniaus universito (VU) mokslinė bendradarbė, vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Tapatumas ir Kitybė“; nuo 2018 m. VU vyresnioji mokslinė bendradarbė, vykdant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Post-sekuliarus būvis“. Šalies ir užsienio akademiniuose leidiniuose publikavo [skaitmuo] straipsnius. Skaitė mokslinius pranešimus konferencijose Porto (Portugalija, 2014), Jono Pauliaus II (Krokuva, Lenkija, 2014), Freiburgo (Vokietija, 2014) Angers (Prancūzija, 2015), Uppsalos (Švedija, 2016), Zalcburgo (Austrija, 2016, 2017, 2018), Paderborno (Vokietija, 2016), Wittenbergo (Vokietija, 2017), Amiens (Prancūzija, 2017), Baselio (Šveicarija, 2018), Aix-Marseille (Prancūzija, 2018), Bolonijos (Italija, 2019) universitetuose. Mokslinių tyrimų sritys: medijų filosofija, filosofinė praktika, religijos filosofija.
Grįžti