Šarūnas Gerulaitis

Sritis
  1. gamtos mokslai · N
Kryptis
  1. N 006 fizinė geografija
Įstaiga
Ugdymo plėtotės centras
Padalinys
Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyris
Pareigybė
vedėjas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1997 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė biologijos ir geografijos studijas, įgydamas biologijos ir geografijos mokytojo kvalifikaciją; 1999 m. Vilniaus universiteto Ekologijos ir aplinkotyros centre baigė aplinkotyros ir aplinkotvarkos studijas, įgydamas aplinkotyros ir aplinkotvarkos magistro kvalifikacinis laipsnį. 1998–2018 m. dirbo Pilaitės vidurinėje mokykloje ir VšĮ Šiuolaikinės mokyklos centras; 2001–2011 m. Švietimo plėtros centro vyresnysis metodininkas (geografija); nuo 2011 m. Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas. Savarankiškai arba su bendraautoriais paskelbė [skaitmuo] mokslinius straipsnius lietuvių ir anglų kalbomis; skaitė [skaitmuo] pranešimų mokslo konferencijose. Mokslinių tyrimų sritys: dorinis ugdymas, geografinis ugdymas, kūno kultūra.