Ligita Šimanskienė

Laipsnis
daktarė (HP)
Vardas
profesorė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Vadybos katedra
Pareigybė
profesorė
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
[metai] [įstaiga] baigė [dalykas] bakalauro studijas, [metai] [įstaiga] baigė [dalykas] magistro studijas, 2001 m. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) apgynė socialinių mokslų srities vadybos krypties daktaro disertaciją Organizacinės kultūros formavimas Lietuvos įmonėse: teorija ir praktika; 2008 m. [įstaiga] atliko habilitacijos procedūrą tema [pavadinimas]. Stažavosi UNISCO (Italija, 2018), Upsalos (Švedija, 2015), Oksfordo (Didžioji Britanija, 2013), Turku (Suomija, 2008) universitetuose. Nuo 2008 m. Klaipėdos universiteto (KU) Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vadybos katedros docentė, nuo 2014 m. – profesorė. Oficiali disertacijų gynimo tarybų narė (Lietuvoje 21 kartą, Latvijoje 7); Jungtinės doktorantūros tarybos narė (KU, VDU, Šiaulių, Mykolo Romerio, Aleksandro Stulginskio universitetai, nuo 2011). Aukštojo mokslo institucijų vertinimo komisijos narė, ekspertė (Latvija). 6 monografijų autorė arba bendraautorė, mokslo studijos „Lietuvos regionų darnaus vystymosi vertinimas“ (2010) bendraautorė, 5 metodinių priemonių autorė arba bendraautorė, paskelbė virš 80 mokslinių straipsnių. Skaitė paskaitas pagal „Erasmus“ programą Italijos (2016, 2017), Lenkijos (2014), Vokietijos (2014), Turkijos (2007, 2014), Čekijos (2012, 2016), Austrijos (2009), Ispanijos (2007), Lenkijos (2006) aukštojo mokslo institucijose. KU mokslinio žurnalo Regional Formation and Development Studies vyriausioji redaktorė; 9 mokslo žurnalų Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Čekijos Respublikoje ir Ukrainoje redakcinių komitetų narė. Mokslinių tyrimų sritys: organizacinės kultūros diagnozavimas ir kūrimas, komandinis darbas, tarpkultūriniai skirtumai, valdymo problemos organizacijose, tvari regionų plėtra, tvarus vadovavimas, įmonių socialinė atsakomybė.