Aurelijos Burinskienės paskiausias turinys

 1. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Business Models in Trade Enterprises Summary. The study consists of two parts. The first part is dedicated to the concept of a business model and the analysis of its structural elements, whereas the second one – to specific business models and their applications in trade enterprises. Various...
 2. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Literatūra Age, Lars-Johan, “Business Manoeuvring: A Model of B2B Selling Processes,” Management Decision, 2011, vol. 49, no. 9, pp. 1574–1591 [žiūrėta 2010 m. balandžio 8 d.]. Alt, Rainer; Hans-Dieter Zimmermann, “Preface: Introduction to Special Section – Business Models,” Electronic Markets...
 3. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Išvados Siekiant papildyti kitų autorių tyrimus, straipsnyje nagrinėjama verslo modelių samprata ir jų struktūros elementai prekybos įmonėse; atskleidžiama verslo modelių įvairovė prekybos įmonėse bei verslo modelių taikymo prekybos įmonėse tendencijos. Pastebima, kad prekybos įmonės yra...
 4. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Nagrinėjant dviejų verslo modelių taikymą kartu, galima paminėti, jog verslas ‒ verslui modelį kartu su verslas ‒ vartotojui modeliu, skirtu prekybai internetu (angl. emerging business models), taiko 45 mažmeninės prekybos įmonės iš 2910, įtrauktų į Planet Retail duomenų bazę, ir tai sudaro 1,5...
 5. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Tyrimo metu naudojama neatsitiktinė atranka. Jo imties dydis nustatomas statistinės analizės būdu. Nustatyta, kad tyrimo rezultatų pasitikėjimo intervalas (kuris vertinamas Europos Sąjungos prekybos įmonių atžvilgiu) yra lygus 3,14 %. Atlikus tyrimą nustatyta, kad 12,9 % mažmeninės prekybos...
 6. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Norėdamos išlikti konkurencingos nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje, įmonės turi gebėti adaptuoti verslo modelius prie juos veikiančių išorės ir vidaus veiksnių. Apibendrinant galima teigti, kad pateiktas verslo modelių sąrašas nėra baigtinis, tačiau susisteminti skirtinguose šaltiniuose...
 7. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  – Verslo modeliai, leidžiantys pirkėjams pirkti prekes būnant namie (angl. home shopping): (13) tiesioginių pardavimų verslo modelis (angl. direct sales model) (kai prekės rodomos ir parduodamos prekių vartotojams bei tiesiogiai asmeniškai pristatomos)Žr. Gerald E. Smith, “Leveraging...
 8. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  – Su informacinių technologijų taikymu susiję verslo modeliai. Literatūroje įvardinama daugiau nei vienuolika verslo modelių, priskirtinų šiai kategorijai. Šių modelių ypatumas, kad jie apima tarptautinių ir nacionalinių sandorių sudarymą elektroniniu būdu, įvairius susitarimus bei dalykinio...
 9. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  – „Greitos mados“ verslo modelis sietinas su prekybos tinklu „Zara“. „Greitos mados“ verslo modelis paprastas: t. y siauresnis asortimentas, kuris padidina prekių apyvartumą, prekių išskirtinumą ir sumažina prekių ženklų nesėkmės riziką. Modelis ypatingas tuo, kad „Zara“ keičia asortimentą du...
 10. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  – Su prekybos forma susiję verslo modeliai: (3) kolektyvinis verslo modelis (angl. collective business model) (kai įmonė jungiasi į verslo sistemą, kurią sudaro daugiau įmonių, pavyzdžiui, kai kalbama apie „parduotuvę parduotuvėje“)Žr. Jason M. Carpenter, Marguerite Moore, “Consumer...
 11. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Literatūroje, skirtoje verslo modelių įvairovei įvardinti, pateikiama trylika metodų, kurie skiriasi pagal reitingą ir jų populiarumą. Tai literatūros analizės metodas, atvejo tyrimas, interviu, antrinių duomenų apžvalga, atliktų tyrimų sintezė, empiriniais tyrimais nepagrįsta argumentų ir...
 12. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Verslo modelių įvairovė prekybos įmonėse Atlikus mokslinės literatūros analizę paaiškėjo, kad mokslinėje literatūroje yra pristatomi skirtingi verslo modeliai. Tarp pateiktų verslo modelių yra ir tokių, kurie yra įvardinti kaip skirti tam tikroms ūkio šakoms. Tačiau autoriai neaptiko verslo...
 13. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Linder and CantrellŽr. Jane Linder, Susan Cantrell, Changing Business Models: Surveying the Landscape, 2000. siūlo skirstyti verslo modelius, sutelkiant dėmesį į dvi pagrindines dimensijas, kurios yra modelio branduolys: pelno veikla ir įmonės klientui kuriama vertė. Tuo remiantis skiriami...
 14. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Apibendrinant galima teigti, kad šiame skyrelyje aptarti kelių pakopų verslo modeliai bei verslo modeliai, orientuoti į prekes bei paslaugas, papildo autorių Alt et al.Žr. Rainer Alt, Hans-Dieter Zimmermann, “Preface: Introduction to Special Section – Business Models,” 2010. sudarytą verslo...
 15. Aurelija Burinskienė

  Straipsnis Verslo modeliai prekybos įmonėse

  Technologija savaime nelemia verslo modelio pasirinkimo, bet atsiradus naujai technologijai gali susiformuoti naujas verslo modelis. TimmersŽr. Paul Timmers, Electronic Commerce: Strategies and Models for Business-to-Business Trading, 2000. suklasifikavo verslo modelius, skirtus elektroninėms...