LR sveikatos apsaugos ministerijos paskiausias turinys

  1. LR sveikatos apsaugos ministerija

    Baigėsi Kvietimas teikti jungtines paraiškas Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų sveikatos srityje projektams

    Japonijos medicininių tyrimų ir plėtros agentūra (AMED) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, siekdamos įgyvendinti 2017 m. kovo 9 d. pasirašyto tarpusavio bendradarbiavimo memorandumo sveikatos mokslinių tyrimų srityje nuostatas ir 2021 m. balandžio 1 d. pasirašyto Ketinimų...