Vladimiras Gražulis

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 003 vadyba
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Pareigybė
dėstytojas
1971 m. baigė Vilniaus universitetą, 1983–1986 m. mokėsi aspirantūroje Maskvoje, 1987 m. apgynė ekonomikos kandidato (ekonomikos daktaro) laipsnį. 1972 m. Komunalinio ūkio ministerijos mokslinio darbo organizavimo laboratorijos bendradarbis, nuo 1990 m. Socialinės apsaugos ministerijos migracijos skyriaus viršininkas. Nuo 2001 m. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytojas, docentas. Nuo 2006 m. Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto profesorius. Išleido 3 monografijas, 2 mokslo studijas ir 2 mokymo priemones; paskelbė beveik 100 mokslo straipsnių Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Vokietijos, Rusijos, Ukrainos ir kitų šalių mokslo spaudoje. Kviestas dalyvauti į tarptautines ir nacionalines konferencijas kaip mokslinių komitetų pirmininkas arba narys. Kelių tarptautinių mokslinių leidinių referentas. Mokslinių tyrimų sritys: kultūrinė įvairovė, tarpkultūrinė kompetencija, tarpkultūrinis ugdymas, strateginis žmogiškųjų išteklių valdymas, organizacijų plėtra ir vadyba.
Grįžti