Algirdas Degutis

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Šiuolaikinės filosofijos skyrius
Pareigybė
vyresnysis mokslo darbuotojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1969–1974 m. studijos Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 1975–1979 m. aspirantūra Vilniaus universiteto Filosofijos katedroje. 1980 m. Vilniaus universitete apgynė filosofijos mokslų kandidato laipsnį. 2008 m. atliko humanitarinių mokslų daktaro habilitacijos procedūrą. 1980–1985 m. Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto jaunesniojo mokslo bendradarbis. Nuo 1985 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto vyresnysis mokslo bendradabis. 1985–1990 m. vyresnysis dėstytojas Vilniaus universiteto Filosofijos ir logikos katedroje. Nuo 2006 m. Lietuvos laisvosios rinkos instituto asocijuotasis ekspertas. Šiuo metu yra Kultūros, filosofijos ir meno instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas. 4 knygų ir daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių autorius. Išvertė daugiau kaip 30 filosofijos veikalų. Mokslinių tyrimų sritys: analitinė filosofija, politinė filosofija, ekonominiai ir etiniai rinkos ekonomikos pagrindai, šiuolaikinio liberalizmo analizė ir kritika.