Kęstutis Šapoka

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Pareigybė
vyresnysis mokslo darbuotojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2008 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Dailės terapija kaip integrali sistema: kontekstuali analizė. Nuo 2008-ųjų žurnalo Kultūros barai dailės skilties redaktorius. Aktyviai reiškiasi kaip dailės kritikas, parodų kuratorius, menininkas. Teorinės įžvalgos ir tyrinėjimų rezultatai išdėstyti moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose, kolektyviniuose rinkiniuose. Spaudoje išleido apie 300 kritinių straipsnių ir recenzijų. Mokslinių tyrimų sritys: menotyra, filosofija, meno ir psichopatologijos santykis, dailės kritikos metodologija, ideologijos kritika.
Grįžti