Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Padalinys
Lyginamųjų kultūros tyrimų skyrius
Pareigybė
vyresnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1996 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo menotyros specialybę. Tame pačiame universitete 1998 m. baigė ir magistro studijas. 2004 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Meninės kūrybos socialumo problema Pierre'o Bourdieu ir jo mokyklos meno sociologijoje. 2005 m. išleido mokslinę monografiją Pierre'as Bourdieu ir socialiniai meno žaidimai. 2011 m. kartu su Vytautu Rubavičiumi sudarė straipsnių rinkinį Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. 2013 m. drauge su Odeta Žukauskiene sudarė Algio Uždavinio kūrybai skirtą knygą Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose yra paskelbusi per 30 mokslinių publikacijų, kultūros ir meno kritikos straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: lyginamieji kultūros ir meno tyrimai, kultūros ir meno sociologija, vizualioji kultūra, medijų kultūra, estetika, kultūrinė atmintis.

Sekantys kolegos