Daiva Tamošaitytė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
žurnalas „Pasaulio lietuvis“
Pareigybė
vyriausioji redaktorė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2009 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute ir Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties disertaciją Moteriškasis śakti principas Sri Aurobindo nacionalinės indų tapatybės sampratoje. Stažavo JAV ir Indijoje. Lietuvos muzikų sąjungos (nuo 1998 m.) ir Lietuvos rašytojų sąjungos (nuo 2011 m.) narė, Lietuvos–Indijos forumo steigėja ir narė (2010 m.), Sri Aurobindo kultūros židinio viena steigėjų ir valdybos narių (1997 m.), daugelio kitų visuomeninių organizacijų steigėja ir narė. Žurnalo Muzikos barai redakcijos kolegijos narė ir savaitraščio Respublika visuomeninės redkolegijos steigėja ir narė. Būdama ansamblio „Sutartinės“ narė, nuosekliai populiarina profesionaliąją lietuvių liaudies muziką. Dalyvauja įvairių kūrybinių sąjungų renginiuose, M. K. Čiurlionio namų, Nacionalinės filharmonijos simfoninio klubo renginiuose, knygų, CD ir kūrėjų veiklos pristatymuose, skaito pranešimus ir veda susitikimus, per žiniasklaidos priemones pristato savo kūrybą ir idėjas, populiarina mokslą. 2011 m. išleido monografiją Pranas Tamošaitis: gyvenimas ir veikla. Paskelbė 37 mokslinius straipsnius, perskaitė pranešimus 20 mokslo konferencijų, parengė 5 mokslo projektus. Išleido esė knygą, pasaką vaikams, iš anglų kalbos išvertė 3 knygas, parašė virš 320 aktualios publicistikos, muzikos, literatūros ir filosofijos kritikos straipsnių, recenzijų, interviu, studijų apie žymius kūrėjus. Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos šiuolaikinė filosofija, politinė filosofija, indologija, lietuvių muzika.
Grįžti