Andrius Tamoševičius

Laipsnis
doktorantas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2009 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo filosofijos bakalaurą, 2012 m. – magistrą. Nuo 2012 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus doktorantas. Paskelbė 5 mokslo straipsnius, 4 vertimus, perskaitė 7 pranešimus mokslo konferencijose. Mokslinių tyrimų sritys: fenomenologija, egzistencializmas, komparatyvistinė filosofija, komparatyvistinė estetika, meno filosofija, kultūros teorijos.