Kristina Garalytė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 005 sociologija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Azijos ir transkultūrinių studijų institutas
Pareigybė
direktorė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2008 m. Vilniaus universiteto Orientalistikos centre baigė indologijos bakalauro studijas. Ten pat 2010 m. baigė šiuolaikinių Azijos studijų magistrantūrą. Nuo 2011 m. Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų srities sociologijos krypties doktorantė. Disertacijos tema Dalitų identiteto politika ir studentų judėjimas Indijos universitetuose. Mokslinių tyrimų sritys: pokolonijinė Indijos visuoomenė ir politika, kastos, socialiniai sąjūdžiai, dalitai, marginalinės Indijos visuomenės grupės.