Tomas Kačerauskas

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Padalinys
Filosofijos ir komunikacijos katedra
Pareigybė
vedėjas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1991 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultete baigė statybos inžinierius specialybę. 1998 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete įgijo filosofijos magistro laipsnį. 2002 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Filosofinė poetika XX a. filosofijoje. 2009 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute baigė habilitacijos procedūrą. 2001–2003 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto asistentas, 2002–2003 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2003–2005 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto mokslo darbuotojas, 2003–2006 m. Vilniaus universiteto lektorius, 2006 m. Vilniaus universiteto docentas, 2004–2009 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedros docentas, nuo 2004 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedros vedėjas, nuo 2009 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedros profesorius. Nuo 2004 m. LMA žurnalo Filosofija. Sociologija atsakingasis sekretorius, nuo 2006 m. VGTU mokslo žurnalo Santalka vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, nuo 2008 m. mokslo žurnalo Limes (leidėjai: VGTU, KFMI, Balstogės universitetas ir Gardino valstybinis J. Kupalos universitetas) vyr. redaktorius. Mokslinių tyrimų sritys: fenomenologija, hermeneutika, egzistencijos filosofija, kultūros filosofija, istorijos filosofija.