Loreta Poškaitė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Pareigybė
vyresnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1990 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją (kanklių spec.), 2000 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute apsigynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Individo estetinės būties problema klasikiniame konfucianizme ir daoizme humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro laipsniui. Nuo 2000 m. dėsto Vilniaus universiteto Orientalistikos centre bakalauro ir magistro studijų programose, taip pat dėstė Vilniaus dailės akademijoje, M. Romerio universitete. Stažavo Siameno ir Pekino universitetuose (KLR), Kinijos mokslų akademijoje (Academia Sinica, Kinijos Respublika, Taivanas). Mokslinių tyrimų sritys: kinų estetika ir menas, daoizmas ir jo recepcija Vakaruose, Tolimųjų Rytų kultūrų recepcija Vakaruose ir Lietuvoje, žmogaus kūno samprata ir praktikos kinų kultūroje bei jų taikymas Vakaruose ir Lietuvoje, lyginamieji Tolimųjų Rytų ir Vakarų kultūrų tyrimai.

Sekantys kolegos

Grįžti