Naglis Kardelis

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Pareigybė
vyresnysis mokslo darbuotojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1995–2000 m. studijos Vilniaus universiteto filosofijos doktorantūroje. 1998–1999 m. stažavo Miunsterio universitete (Vokietija). Nuo 2002 m. – Kultūros, filosofijos ir meno instituto Dabartinės filosofijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas, mokslo darbuotojas ir vyresnysis mokslo darbuotojas. 2003 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Vienovės įžvalga Platono filosofijoje: dialektika, mitas ir jų sąveika. Nuo 1996 m. Vilniaus universiteto Filologijos ir Filosofijos fakultetuose, o 2006 m. ir Vilniau universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute skaitė apie 20 pavadinimų paskaitų kursų iš antikinės ir Viduramžių filosofijos, antikinės literatūros, antikinės kultūros, antikinės estetikos, etikos, senosios graikų kalbos, senovės Romos istorijos, kalbos istorijos ir kt. Mokslinių tyrimų sritys: struktūralizmas, postmodernizmas, šiuolaikinė filosofija, Platono filosofija, dabartinė filosofija, kalbos filosofija, religijos filosofija, mokslo filosofija, lyginamoji kalbotyra, civilizacijų istorija, senosios kalbos, antikinė literatūra, kultūrinė antropologija, senovės istorija.