Julius Vaitkevičius

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Nankino Universitetas
Pareigybė
dėstytojas, mokslo darbuotojas
Gyvena
Nankinas, Kinija
1993–1995 m. studijos Kauno technologijos universiteto Informatikos fakultete. 1995–1997 m. studos Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) Katalikų Teologijos fakultete. 1998 m. katalikų teologijos specialybę pakeitė į filosofiją. 2000 m. parašė darbą „Savižina kaip autentiškos filosofijos sąlygos“ ir apsigynė filosofijos bakalauro laipsnį. 2000–2001 m. VDU Filosofijos katedros magistratūros studijos. 2001–2003 m. Kinijos Liaudies Respublikos Nankino Universitete studijavo kinų kalbą. 2003–2006 m. Kinų filosofijos magistratūros studijos Nankino Universiteto Filosofijos fakultete. 2006 m. apsigynė magistro laipsnį tema „Liang Shu Ming kaip gyvenimo filosofas. Jo ren samprata ir jos įgyvendinimas“. 2012 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute apsigynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Qi sampratos sklaida kinų klasikinio periodo filosofijoje. Nuo 2013 m. dėsto Nankino Universitete. Mokslinių tyrimų sritys: klasikinė kinų filosofija bei jos pritaikymas dabartiniame globaliame pasaulyje.
Grįžti