Juliaus Vaitkevičiaus paskiausias turinys

 1. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Tai po šio savo „įsivažiavimo“ trumpai turbūt sakyčiau „taip“. Taip, „laisvesnis euristinis mąstymas“ gali atverti naujas tyrimų galimybes. Tačiau man atrodo, kad problema yra daug gilesnė. Humanitarinė moksluomenė vis dar išimtinai remiasi racionalia, logika ir žodžiais paremta metodika. Kitaip...
 2. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Galbūt gilinimosi į reiškinius pagrindas glūdi būtent šiose „nuojautose“ ir pajautime, kad tai, kas savita lieka anapus žodžių ir įprastinių racionalių metodologijų. Tačiau visuomenė yra mus išauklėjusi taip, kad netikime ir nevertiname to, ką jaučiame, nujaučiame, pajaučiame, pajuntame...
 3. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Jūsų komentarai ir klausimas man paliko labai gerą įspūdį, kartu įžiebdami naujų įžvalgų ir pamąstymų. Visiškai pritariu tam, ką rašėte. Matote, kaip įdomiai parašėte: „tačiau tai tik nuojautos“. Regis, kad mano atsakymas savotiškai glūdi paslėptas šiame jūsų dviejų žodžių komentare. Tas...
 4. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Taigi manau, kad šis xiang sheng eksperimentas labai tinka mūsų „juokavimo“ klausimo nagrinėjimui. Viena vertus, tai, ką darėme, galėtų būti sulyginta su lietuvių ar rusų aktoriais humoristais. Kita vertus, lietuviai, ko gero, juokautų apie kitus dalykus ir kitokiame kontekste. Vaidinome tuos...
 5. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Ar kinai juokauja panašiai į mus, ar kaip nors kitaip? Geras kinų juokavimo pavyzdys būtų taip vadinamas cross-talking arba xiang sheng 相声. Tai labai panašu į populiarius rusų humoristus, tokius kaip Chazanovas ar kitus, ar kad ir kai kuriuos lietuvių profesionalius šmaikštautojus. Tačiau xiang...
 6. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  O kiniškų idiomų atveju yra kitaip. Pavyzdžiui, labai paplitusi idioma ba miao zhu zhang 拔苗助长. Pažodžiui reiškia „traukti daigus [kad] padėti [jiems] augti“. Turbūt būtų labai sunku surasti kiniškai kalbantį žmogų, kuris šios idiomos nežinotų. Tačiau ši idioma (kaip ir dauguma kitų) turi labai...
 7. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Kai ilgai nebūni Lietuvoje, momentais pasidaro sunku ką nors teigti apie lietuvišką žmogų, apie tai, kas rūpi lietuviams, ir kokia yra ta lietuviška išmintis. Tai suvokdamas, vienu metu pagalvojau, kad jei remčiausi patarlėmis, o taip pat lietuviška literatūra, palengvinčiau savo pastangas...
 8. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Tačiau kiek man teko stebėti ir susidurti, vis dėlto lyginant kinus su lietuviais, ar netgi rusais, nesunku atkreipti dėmesį į tai, kad lietuvis ir rusas gali liūdėti be priežasties. Mums savotiškai patinka liūdėti, dainos turi būti liūdnos tam, kad mes galėtume jomis džiaugtis. Mes galime iš...
 9. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Labai džiugu, kad tekstas nuskambėjo „šiltas ir labai asmeniškas“. Dėl diplomatų, kiek teko bendrauti, vėlesnės ir dabartinė diplomatų kartos Pekine yra nepalyginamai geresnės ir atviresnės Kinijai. Taip, senovine kinų kalba džiaugsmas ir muzika žymėti tuo pačiu hieroglifu 乐, tariamu kaip le...
 10. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Viena iš graikų septynių maksimų bylojo „Pažink save“. Universitetuose per mažai skiriama dėmesio gilinimuisi į šią užuominą. Žengiantys savęs pažinimo keliu viduje žino-tiki, kad toks pažinimas yra įmanomas. Jei toks „neįmanomas“ dalykas, kaip savęs pažinimas, vis dėlto „įmanomas“, juo labiau...
 11. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Pabaigai pasakysiu, kad visų tautų žmonių, o jei bendriau, juodaodžių, geltonodžių, raudonodžių, baltaodžių ir įvairiausių kitų -odžių kraujas yra iš esmės vienodas. Remiantis kiniškuoju modeliu, esą subtilesniame sluoksnyje žmogus sudarytas iš tam tikros neregimos energijos qi, ši qi, visuose...
 12. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Taigi į klausimą „ką apskritai reiškia lyginti kultūras“, pirmiausia atsakyčiau klausimu „ką apskritai reiškia lyginti“? Ir jei man šis klausimas būtų užduotas, pirmiausia pasakyčiau, kad lyginimas – tai pamatinis mąstymo būdas, kelias, kuriuo įsisaviname naują informaciją. Be tam tikro lyginimo...
 13. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Pavyzdžiui, viena iš pamatinių Konfucijaus idėjų yra tai, kad doras žmogus gyvena ne dėl pelno sau, pelnas nėra jo veiksmų pamatinis motyvas. Ar ši idėja yra kuo nors „nelietuviška“, iš esmės nesuderinama su lietuviškos dorovės samprata? O juk tai tik viena iš daugelio idėjų arba minčių, kurią...
 14. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Taip, analitiškai, arba jūsų žodžiais, „morfologiškai“ žiūrint, įvairiausios Kinijos sąlygos iš esmės skyrėsi ir skiriasi nuo Lietuvos. Tuos skirtumus galėtume vardinti valandų valandas. Tačiau sintetiniu arba „širdies“ požiūriu visada galima klausti, jei vis dėlto Kinijoje „Konfucijus“, kas...
 15. Julius Vaitkevičius

  Konferencija Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves

  Analitinis-intelektinis protas, lygindamas reiškinius, pajėgiausiai gilinasi į skirtumus. Pasaulyje nėra nei vieno absoliučiai vienodo ir panašaus reiškinio. Nėra net dviejų absoliučiai identiškų smėlio dulkelių. Visur yra skirtumų ir nepanašumų. Ką jau kalbėti apie sudėtingesnius reiškinius...
Grįžti