Dainius Razauskas

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Padalinys
Sakytinės tautosakos skyrius
Pareigybė
vyresnysis mokslo darbuotojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1983 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. 1983–1990 m. dirbo programuotoju. Nuo 1996 metų Liaudies kultūros žurnalo Bendrųjų kultūros klausimų ir mitologijos skyriaus redaktorius (vėliau – vyresnysis redaktorius). 2005 m. vasario 1 d. Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institute (Maskva) apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją (Rusijoje – vad. kandidatinę) tema Mitologinių sąvokų leksinė-semantinė analizė: „žuvies“ simbolika baltų-slavų tradicijoje (atsižvelgiant į indų-iranėnų duomenis). 2005–2007 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto Baltų kultūros skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas, o nuo 2007 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojas, nuo 2014 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2007 m. Vilniaus universitete dėsto „Lietuvių religijos ir mitologijos“ kursą. 1990 m. išleido novelių rinkinį Pro langą, 2000 m. – knygą Ryto ratų ritimai, 2004 iš latvių kalbos išvertė P. Šmito Latvių mitologiją, kartu paskelbė autorinę mokslinę monografiją Vėjūkas: lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wæjug / wæjyg). 2008 m. išleido studiją Vytis simbolikos požiūriu: Baltas raitelis su iškeltu kalaviju; 2011 m. – monografiją Krosnis mitologijoje; 2014 m. – studiją Visi dievai: „panteono“ sąvokos kilmė, pirminis turinys ir lietuviškas atitikmuo. Be minėtų knygų, nuo 2000 m. yra paskelbęs per 100 mokslo straipsnių įvairiuose Lietuvos bei užsienio moksliniuose leidiniuose, taip pat dalyvavo daugiau nei 50 vietinių bei tarptautinių mokslinių konferencijų. Mokslinių tyrimų sritys: tautosaka, mitologija, etnologija. Išsamiau žr. išplėstinį darbų sąrašą.

Vlado Braziūno nuotrauka