Jolanta Zabulytė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Vilniaus dailės akademija
Padalinys
Kauno fakultetas
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1989 m. Vilniaus dailės institute (dabartinėje Vilniaus dailės akademijoje, toliau – VDA) įgijo meno istorijos ir teorijos specialybę, 2007 m. VDA apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją XIX a. pab. – XX a. vid. Lietuvos mediniai kryžiai pasaulio tradicijų kontekste. 2005 m. stažavosi Varšuvos universiteto Etnologijos ir kultūrinės antropologijos institute (Lenkija). Nuo 1997 m. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbė virš 20 mokslinių straipsnių, 50 kryždirbystės ir dailės populiarinimo straipsnių, organizavo 2 tarptautines ir 1 respublikinę mokslines konferencijas, įvairius kultūrinius renginius ir kraštotyros ekspedicijas, skaitė virš 20 paskaitų visuomenei. Mokslinių tyrimų sritys: įvairių tipų Lietuvos kryždirbystė (mediniai, metaliniai, akmeniniai paminklai) pasauliniame kontekste, kultūros antropologija, etnologija, religijotyra.
Grįžti