Kęstutis Trakšelys

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Įstaiga
KU, LEU
Pareigybė
mokslo darbuotojas, dėstytojas
Gyvena
Palanga, Lietuva
2003 m. baigė tuometinį Vilniaus pedagoginį universitetą, įgydamas filosofijos bakalauro laipsnį, 2005 m. ten pat baigė sociologijos magistratūros studijas, įgydamas sociologijos magistro laipsnį. 2014 metais Lietuvos edukologijos universitete apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją tema Švietimo prieinamumas Lietuvos visuomenės transformacijos kontekste (1990–2010). Paskelbė 45 mokslinius straipsnius, parengė ir publikavo 1 metodinę medžiagą, su bendrautore D. Martišauskienę išleido mokslo studiją The Quality of Education: educational and social services. Parengė ir publikavo dvi mokslo monografijas: Andragogy: Adult Education Contexts (B. Jatkauskienė, K. Trakšelys) ir Švietimo paslaugų kokybė ir valdymo kontūrai: efektyvumas, rezultatyvumas, naudingumas, prieinamumas (D. Martišauskienė, K. Trakšelys). Mokslinių tyrimų sritys: švietimo sociologija, socialinė stratifikacija, lygiavertiškumas ugdymo procese, suaugusiųjų švietimas.
Grįžti