Bronislovas Kuzmickas

Laipsnis
habilituotas daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Mykolo Romerio universitetas
Padalinys
Filosofijos katedra
Pareigybė
vedėjas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1960 m. baigė studijas Vilniaus Universiteto Istorijos-filologijos fakultete; 1963–1966 m. Mokslų Akademijos Filosofijos instituto aspirantas Maskvoje; 1966–1973 m. Vilniaus inžinerinio statybos Instituto (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas) Filosofijos katedros dėstytojas, docentas; 1973–1990 m. ir 1992–1996 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto (dabar – Lietuvos kultūros tyrimų institutas) vyresnysis mokslinis bendradarbis, Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas; 1994–1996 m. Klaipėdos universiteto profesorius; 2000–2015 m. Mykolo Romerio universiteto profesorius, Filosofijos katedros vedėjas. 1989–1993 m. Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas, 1994–2002 m. žurnalo Revue Baltique redaktorius. Daugelio monografijų autorius, leidinių bendaautorius, knygų sudarytojas, paskelbęs daugiau nei 200 mokslinių straipsnių kultūros, etikos, politikos temomis. Mokslinių tyrimų sritys: religijos filosofija, kultūrų sąveika, tautos tapatumas, etika.
Grįžti