Aelita Skarbalienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Pareigybė
mokslo darbuotoja
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
2003 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo viešojo administravimo specialybę. Tame pačiame universitete 2005 m. baigė magistro studijas. 2015 m. Klaipėdos universitete apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją Mokytojų mentorių lyderystės kompetencijos kaip studentų lyderystės kompetencijų ugdymo veiksnys. 2014 m. stažavosi Ioaninos universitete (Graikijoje). Aktyviai vykdo mokslinius tyrimus, dalyvauja įgyvendinant mokslo ir studijų projektus, recenzuoja užsienio mokslinių žurnalų straipsnius, vykdo mokymus lyderystės temomis. Moksliniai tyrinėjimai apima lyderystės stiprinimo skirtinguose socialinio gyvenimo srityse klausimus, vertybinius lyderystės aspektus, natūraliojo ekperimento tyrimo strategijos taikymo socialinių mokslų tyrimuose prielaidas. Mokslinių tyrimų sritys: lyderystė, lyderystės vystymas, socialinių tyrimų metodologija.