Kęstutis Zaleckis

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Kauno technologijos universitetas
Padalinys
Architektūros ir urbanistikos katedra
Pareigybė
vedėjas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2002 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Miesto provaizdis Lietuvos visuomenės mentalitete ir jo panaudojimas miestų planavime. Mokslinai tyrinėjimai apima urbanistikos istorijos, urbanistinių genotipų kaitos, miesto erdvinės struktūros potencialo, karo architektūros ir jos pritaikymo šių dienų poreikiams temas. Tyrimų rezultatai paskelbti moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose, vienoje kolektyvinėje monografijoje (N. Steponaitytė, K. Zaleckis, Karo architektūra Lietuvos miestuose ir miesteliuose), vienoje mokomojoje knygoje. Vadovavo dviem Lietuvos mokslo tarybos finansuojamiems mokslinių tyrimų projektams, dalyvavo trijuose tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose bei trijose COST veiklose. Rengė urbanistinių struktūrų potencialo vertinimą ir miesto tapatumo nustatymą Kauno bendrajam planui (2015). CIB W69 „Housing Sociology“ darbo grupės narys, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys, daugelio daktaro disertacijų oponentas ir gynimo tarybos narys bei kt. Mokslinių tyrimų sritys: urbanistinių ir architektūrinių genotipų transformacijos bei jų poveikis visuomenei.