Kęstučio Zaleckio paskiausias turinys

 1. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Reflections of Cultural Globalization in Cityscape: A Few Insights Summary. Cultural Globalization affects all spheres of our life including everyday environment. There is paradoxical situation in our knowledge: despite the fact that we all feel results of Globalization but, when trying to...
 2. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Literatūra American Planning Association, Planning and Urban Design Standards, Hoboken, New Jersey: John Willey and Sons, Inc., 2006. Bauman, Zygmunt, Globalization: the Human Consequences, Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 1998. Cole, Michael, Cultural-Historical Psychology, Massachusetts...
 3. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Miestų ir jų dalių tarpusavyje bei pavienių pastatų supanašėjimo tendencija – tai vienas iš projektavimo, gamybos, statybos ir kitų procesų unifikacijos rezultatų. Žvelgiant iš neurofiziologijos ir vedeoekologijosŽr. Василий Антонович Филин, Видеоэкология, 2001. pozicijų, monotoniškos ar...
 4. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Erdvės unifikacija kaip „kartografinių karų“ rezultatas Erdvės unifikacija kaip „Kartografinių karų“ rezultatas, atsiradęs Renesanso laikotarpiu, kartu su centralizuotų valstybių raidaŽr. Zygmunt Bauman, Globalization: the Human Consequences, 1998.. Anot Zygmunto Baumano, nuo Renesanso laikų...
 5. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Apie vartotojišką stiklo bokštų prigimtį taip pat jau kalbėta šiame straipsnyje, galima tik priminti, kad pseudo ar netikrų miestovaizdžio dominančių atsiradimas yra vienas iš vartotojiško santykio su aplinka atspindžių. Tokios dominantės tik formaliai ar minimaliai tenkina poreikį suvokiamoje...
 6. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Dar vienas šių dienų pastebėjimas: medžiaginiam miestovaizdžiui prarandant savo kaip socialinio integratoriaus funkciją, miestovaizdis kaip tekstas iš esmės keičia savo formą – linijinio teksto bruožus keičia hiperteksto bruožai. Mažas to pavyzdys: miestovaizdyje be architektūrinės kalbos vis...
 7. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Tai verčia judėjimo po miestą erdves, viena vertus – kažkur pasąmonėje jaučiamo pavojaus ar individualaus nuotykio erdvėmis, kita vertus – gerokai menkina jų kaip vietų, kuriose bendraujama, stebima, ilsimasi vaidmenį. Naudojant Yu-Fu TuanŽr. Yi-Fu Tuan, Space and Place, 2005. terminologiją...
 8. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Socialaus žmogaus mirtis Socialaus žmogaus mirtis – tai fenomenas, aprašytas Richardo SennetoŽr. Richard Sennet, The Fall of Public Man, 1977.. Miestui kaip socialinei sistemai tai reiškia bent jau du dalykus: 1) silpsta miesto ir konkrečiai miestovaizdžio kaip socialinės ir kultūrinės...
 9. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Visų pirma, dingsta miesto kaip visumos suvokimas, bendras visiems jo gyventojams, o tuo pačiu – miestiečių bendrumo jausmas. Fiziškai judant skirtingais greičiais mentaliniame miestovaizdyje formuojasi autonomiškos subsistemos, kiekviena su savo keliais, orientyrais, ribomis ir panašiai. Negana...
 10. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Aptariamu atveju, biurų parkuose dažnai dominuoja tik tranzitinės erdvės ir asimetrija. Šioje vietoje paminėtinas įdomus sutapimas tarp naktinio miesto ir sekuliarios piligrimystės traukos centrų: jie dažniausiai pasižymi aktyviu naktiniu gyvenimu, o naktį patalpose užsidegus šviesoms, tarp jų...
 11. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Kita vertus, dažnai viena kryptimi vaizdą praleidžiantis stiklas, nepaisant kuriamo lengvumo įspūdžio, iš esmės kartoja viduramžių tvirtovės vizualinį santykį su aplinka, jau nekalbant apie tai, kad aukščiau kitų iškeltas aplinkos stebėjimo taškas yra klasikinis asimetriško santykio formavimo...
 12. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Panoptikonas Anot Michelio Foucault, tai postmodernios visuomenės modelis. Pirmą kartą šis modelis buvo sukurtas ir panaudotas Jeremy Benthamo, projektuojant kalėjimą XVIII amžiuje. Modelis leidžia sukurti asimetriškas aplinkos ir joje esančių žmonių stebėjimo salygas jo formuojamoje erdvėje...
 13. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Antrasis modelis – Ribos miestas (Edge city)Žr. ten pat.. Tai darinys, kuriame neatpažįstama archetipinė miesto struktūra: joje nėra centro ir periferijos, nėra pėstiesiems draugiškų erdvių ir panašiai. Jis kaip amorfiška masė su hipertrofuotomis ir pritaikytomis automobiliui erdvėmis gali...
 14. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Ko gero simboliška, kad tokiems dariniams dažnai naudojami keliantys plačias kultūrines asociacijas pavadinimai atspindi hipervartotojiškos kultūros vertybes. „Akropolyje“, „Megoje“ ar dažname užsienio centre vartojimas pateikiamas kaip savitikslis procesas, spektaklis, kuriame siūloma...
 15. Kęstutis Zaleckis

  Straipsnis Globalizacijos atspindžiai miesto kūne: keletas įžvalgų

  Kalbant apie aptarto globalizacijos proceso pastebimas apraiškas realiuose miestovaizdžiuose paminėtinos bent dvi, kurios žymiai prisideda visų pirma prie medžiaginio miestovaizdžio fragmentacijos ir bendrai naudojamų viešųjų erdvių sistemos kompozicinio-funkcinio vieningumo praradimo: tai...