Vaiva Daraškevičiūtė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Vilniaus universitetas
Padalinys
Religijos studijų ir tyrimų centras
Pareigybė
asistentė
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2007 m. Vilniaus universitete baigė filosofijos magistrantūros studijas. 2012 m. ten pat apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Estetikos sampratos transformacija: B. Croce ir H. G. Gadameris. 2013–2015 m. atliko podoktorantūros stažuotę Hermeneutikos samprata italų filosofijoje: ištakos, tendencijos, įtaka Lietuvoje. Stažavo Luigi Pareysono filosofinių-religinių studijų institute, Neapolio filosofinių studijų institute, Turino universitete (Italija). Nuo 2010 metų dalyvavo Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro vykdytuose moksliniuose projektuose, analizuodama meno problematiką iš ontologinės hermeneutikos perspektyvos. Tyrinėjimų rezultatus ir teorines įžvalgas paskelbė moksliniuose straipsniuose, kolektyvinės monografijos dalyje, respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose. Išvertė mokslinių tekstų iš italų kalbos. Mokslinių tyrimų sritys: hermeneutika, šiuolaikinė italų filosofija, filosofijos istorija, meno filosofija, estetika.
Grįžti