Eugenijus Danilevičius

Laipsnis
daktaras
Vardas
profesorius
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 007 edukologija
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Religijos studijų katedra
Pareigybė
vedėjas
Gyvena
Kaunas, Lietuva
2000 m. Tarptautiniame teologijos Institute (Gamingas, Austrija) baigė santuokos ir šeimos teologijos magistrantūros studijas. 2004 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje. 2009 m. suteikta habilitacijos pažyma už publikuotų mokslo darbų apžvalgą tema Pašaukimo atskleidimas asmenybės ugdymo(si) perspektyvoje. 2014 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. Tarptautinės Marijos radijo asociacijos (World Family of Radio Maria) Lietuvos filialo prezidentas. Apdovanotas Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2005), Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus medaliu (2008). Mokslinių interesų sritys: filosofinės švietimo koncepcijos, santuokos edukologija, pašaukimo raiškos, profesijos konsultanto veiklos, mokytojų rengimo asmenybės ugdymo tyrimai.
2005–2008 m.
Grįžti