Aušra Malkevičiūtė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Gyvena
Rokiškis, Lietuva
1997 m. Vytauto Didžiojo universitete (toliau – VDU) baigė praktinės filosofijos magistrantūros studijas, 2009 m. VDU apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Rusų nacionalinio pasaulėvaizdžio įtaka Nikolajaus Berdiajevo filosofijai. 1998–2005 m. Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja, 2008–2015 m. Panevėžio kolegijos docentė, 2010–2011 m. Klaipėdos universiteto docentė. Nuo 2015 m. užsiima neformaliu švietimu pagal autorines programas, skirtas visapusiškam asmenybės ugdymui(si). Šiuo metu dirba pagal programą Asmenybės pažinimas per tautos dvasinę kultūrą. Mokslinių tyrimų sritys: etnofilosofija, kultūros, egzistencinė filosofija, psichoanalitika; epistemologinė, aksiologinė ir egzistencinė problematika.
Grįžti