Žaneta Čėsnienė

Laipsnis
doktorantė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Anglų ir vokiečių filologijos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
2000 m. Klaipėdos universitete baigė anglų kalbos filologijos bakalauro, o 2003 m. – literatūrologijos magistro studijas. Nuo 2013 m. studijuoja humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04H) doktorantūroje pagal jungtinę Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantūros studijų programą. Disertacijos temoje nagrinėja leksinių vienetų variantiškumo ir konkurencijos reiškinius, skolinių bei jų atitikmenų santykius Europos Sąjungos dokumentų vertimuose. Nuo 2008 m. dirba Klaipėdos universiteto Anglų ir vokiečių filologijos katedros lektore, skaito paskaitas, stažuojasi Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose (Jungtinėje Karalystėje, Skandinavijos šalyse, Ispanijoje, Turkijoje, Latvijoje), dalyvauja kaip tyrėja tarptautiniuose moksliniuose projektuose, tyrimų įžvalgas apibendrindama tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimuose, straipsniuose (išleista per 10 straipsnių lietuvių ir anglų kalbomis), kuriuose dominuoja ES dokumentų, teisinės kalbos tekstų vertimo problematika. Teorinę tiriamąją veiklą derina su praktine vertimo veikla (nuo 2007 m. – laisvai samdoma vertėja, pagrindinės vertimo sritys: ES dokumentai, teisės, politikos, edukaciniai tekstai). Mokslinių tyrimų sritys: sociolingvistika, teisinė kalba, vertimo teorija ir praktika.
Grįžti