Arūnas Bingelis

Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Kauno technologijos universitetas
Padalinys
Filosofijos ir psichologijos katedra
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1982 m. Vilniaus universitete įgijo psichologo specialybę (su filosofijos specializacija). 1987–1990 m. Vilniaus universiteto filosofijos doktorantūroje pradėjo, rengė disertaciją F. H. Bradley metafizinė tikrovės samprata (nebaigta). 1986–1987 m. stažavosi Maskvos Lomonosovo universiteto Šiuolaikinės Vakarų filosofijos katedroje. 1993–1994 m. – Šv. Jono filosofijos ir teologijos institute (Prancūzija, St. Jodard). 1982–1993 m. Kauno politechnikos instituto asistentas, o nuo 1997 m. Kauno technologijos universiteto (toliau - KTU) Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos katedros lektorius. Paskelbė mokslo straipsnių Logos ir Soter žurnaluose, kituose rinktiniuose mokslo darbuose, išleido metodines priemoness KTU studentams. 2014–2015 m. atsakingasis dėstytojas KTU BUS filosofijos eletroninio modulio Moodle aplinkoje. Nuo 1999 m. kasmetinės Respublikinės studentų mokslinės konferencijos „Po idėjų pasaulį“ (KTU) organizacinio komiteto pirmininkas, studentų darbų ir pranešimų mokslinis vadovas. Mokslinių tyrimų sritys: filosofinė antropologija, religijos filosofija, simbolinė logika, medijų filosofija.