Asta Balčiūnienė

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 004 filologija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Pareigybė
vyresnioji mokslo darbuotoja
Gyvena
Klaipėda, Lietuva
1999 m. Klaipėdos universitete baigė kalbotyros magistro studijas. 2007 m. Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvių kalbos institute apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro disertaciją Kupiškėnų tarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai. Moksliniai tyrinėjimai apima lietuvių kalbos dialektologijos, morfologijos, sociolingvistikos, kognityvinės lingvistikos, nacionalinio tapatumo sritis. Šios temos gvildenamos monografijoje bei moksliniuose straipsniuose. Kaip tyrėja dalyvavo 3 moksliniuose projektuose. Nuo 2015 m. vadovauja VLKK finansuojamam moksliniam projektui Kupiškėnų, panevėžiškių ir uteniškių paribio šnektos XXI a.: kalbų kontaktų aspektas, 2015 m. vasario 4 d. Nr.4-4/2015. Nuo 1999 m. dirba pedagoginį darbą Klaipėdos universitete. 2014 m. Klaipėdos universitete suteiktas docento pedagoginis vardas. Skaito paskaitas ir vyresniųjų klasių mokiniams, moko užsieniečius lietuvių kalbos. Mokyklai skirta kartu su bendraautorėmis Kristina Varnauskaite ir Asta Leskauskaite sudaryta ir 2010 m. išleista mokomoji knyga Rytų aukštaičiai kupiškėnai. Periodinio Klaipėdos universiteto mokslo žurnalo Res humanitariae redakcinės kolegijos narė. Mokslinių tyrimų sritys: dialektologija, morfologija, žodžių daryba, retorika, kognityvinė lingvistika, sociolingvistika, nacionalinis tapatumas.