Laima Šinkūnaitė

Laipsnis
daktarė
Vardas
profesorė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Vytauto Didžiojo universitetas
Padalinys
Menotyros katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Kaunas, Lietuva
1960–1965 m. studijos Kauno Politechnikos instituto (dabar – Kauno Technologijos universitetas) Radioelektronikos fakultete, įgyta radioelektronikos inžinierės kvalifikacija; 1981–1988 m. neakivaizdinės studijos Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros instituto Meno istorijos ir teorijos fakultete, įgyta menotyrininkės kvalifikacija; 1997 m. apginta humanitarinių mokslų srities dailėtyros krypties daktaro disertacija XVII a. Lietuvos portretas: Kultūros, asmenybės ir jos atvaizdo santykis, už kurią Vilniaus dailės akademija ir Kultūros ir meno institutas suteikė daktaro mokslo laipsnį; 2000 m. Vilniaus dailės akademijos senatas suteikė docento vardą (1999 m. buvo parengta ir paskelbta Bakalauro studijų programa „Lietuvos baroko architektūros ir dailės istorija”). 2009 m. Vytauto Didžiojo universiteto senatas suteikė profesorės vardą (2008 m. buvo parengtas ir paskelbtas tyrimas „Dvasingumo meninė raiška Lietuvos katalikų bažnyčių baroko dailėje“). Dalyvauta per 25 Lietuvos ir užsienio mokslinėse konferencijose, iš jų tarptautinėse Vilniuje, Liubline ir Varšuvoje (Lenkija), Rygoje (Latvija), Gardine (Baltarusija), Kiel (Vokietijoje). Sudarė 6 mokslo leidinius, surengė penkias katalikų dailininkų parodos, 13 knygų autorė arba bendraautorė, paskelbė 50 mokslo straipsnių. Mokslinių tyrimų sritys: bažnytinės dailės paveldas, Lietuvos senosios ir XX a. dailės istorija, muziejininkystė, Lietuvos kultūros paveldas, XVII amžius: Europos ir Lietuvos meno istorija.
Grįžti