Ramūnas Labanauskas

Laipsnis
daktaras
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 005 istorija ir archeologija
Įstaiga
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija
Pareigybė
archyvaras
Gyvena
Vilnius, Lietuva
2011 m. apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos krypties daktaro disertaciją Jaunųjų katalikų sąjūdžio genezė, ideologiniai principai ir jų realizavimo praktika (1919–1940). 2009 ir 2012 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete dėstė kursus „Katalikiškos krypties visuomeniniai politiniai judėjimai Lietuvoje XX a. pirmoje pusėje“ bei „Katalikiškumas ir lietuvių tautinis identitetas 1918–1940 m.“. 2009–2010 m. dalyvavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos projekte „Katalikybė ir visuomenė Lietuvoje XX amžiuje“. Tyrimo rezultatų pagrindu paskelbė du straipsnius katalikų visuomenės santykio su komunizmo doktrina ir praktika tema. 2012 m. parengė Lietuvių katalikų mokslo akademijos bibliografinį leidinį Lietuvių katalikų mokslo akademija 1922–2012: istorinė apžvalga ir bibliografija. Nuo 2012 m. formuoja ir tyrinėja Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos archyvą. Įvairiais Katalikų Bažnyčios istorijos, katalikybės teologinės doktrinos ir katalikų visuomenės klausimais rašė moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose, Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, populiariojoje spaudoje. Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių katalikų visuomenė XIX a. pab. – XX a., katalikybės ezoteriniai aspektai ir jų raiška Lietuvoje holistinės pasaulėžiūros kontekste, katalikybės ir tautiškumo santykis, liaudies pasaulėžiūra.
Grįžti