Jolita Viluckienė

Laipsnis
daktarė
Sritis
  1. socialiniai mokslai · S
Kryptis
  1. S 005 sociologija
Įstaiga
Klaipėdos universitetas
Padalinys
Socialinių pokyčių studijų centras
Pareigybė
mokslo darbuotoja, dėstytoja
Gyvena
Palanga, Lietuva
2003 m. Vytauto Didžiojo universitete (toliau – VDU) baigė religijos studijų bakalauro studijas, 2005 m. baigė Klaipėdos universiteto (toliau – KU) socialinio darbo magistro studijas. 2011 m. Vilniaus universitete apgynė socialinių mokslų srities sociologijos krypties daktaro disertaciją Judėjimo negalią turinčių asmenų fenomenologinė gyvenamojo pasaulio analizė. 2013–2015 m. pagal Lietuvos mokslo tarybos projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ VDU dirbdama mokslininke stažuotoja, stažavosi Leedso universiteto Negalios studijų centre (JK), Niujorko universiteto Medijų, kultūros ir komunikacijos katedroje (JAV) ir Sidnėjaus universiteto Negalios ir politikos tyrimų centre (Australija). 2010–2012 m. kartu su KU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros mokslininkais L. Kraniausku, A. Gedučiu, A. Acumi, S. Kraniauskiene ir E. Spiriajevu vykdė pagal „Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą“ finansuojamą mokslinį projektą „Klaipėdos raida 1990–2010: nuo sovietinio industrinio uosto iki lietuviško multikultūrinio miesto“ ir 2012 m. parengė kolektyvinę monografiją Klaipėdos diskursai 1990–2010 m.: sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose paskelbtų mokslinių publikacijų autorė, Lietuvos sociologų draugijos narė. Mokslinių tyrimų sritys: sociologija, kokybinių ir kiekybinių socialinių tyrimų metodikos, sociologinė fenomenologija, negalios studijos, socialinės įvairovės valdymas, internetiniai socialiniai tinklai ir socialinis kapitalas.