Agnieška Juzefovič

Laipsnis
daktarė
Vardas
docentė
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 001 filosofija
Įstaiga
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Padalinys
Filosofijos ir komunikacijos katedra
Pareigybė
dėstytoja
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1998–2002 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultete baigė filosofijos bakalauro studijas, 2001–2005 m. Vilniaus dailės akademijoje baigė Menotyros bakalauro studijas, 2002–2003 m. Atviros visuomenės kolegijoje baigė tarpdisciplinines studijas, 2002–2004 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė Filosofijos magistro studijas, 2004–2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus doktorantė, 2009 m. balandžio 10 d. apgynė humanitarinių mokslų srities filosofijos krypties daktaro disertaciją Tuštumos samprata daoizme ir fenomenologijoje bei jos raiška dailėje (vadovas prof. dr. Tomas Sodeika). 2006 ir 2010 m. stažavo Nankino pedagoginiame universitete (Kinija); 2013 m. pagal Erazmo (Erasmus) mobilumo programą dėstytojams stažavo ir skaitė paskaitas Lublino katalikiškajame Jono Pauliaus II-ojo universitete (Lenkija); pagal tapačią programą 2014 m. stažavo ir skaitė paskaitas Šmakladeno taikomųjų menų universitete (Vokietija), o 2015 m. Dublino technologijos instituto Dailiųjų menų fakultete (Airija). Nuo 2008 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Filosofijos ir politologijos katedros lektorė, nuo 2009 m. docentė; nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio Kazimiero Simonavičiaus universiteto Humanitarinio instituto docentė; 2014 m. suteiktas docento vardas. Išleido monografiją Tuštumos fenomenas: tuštumos sklaida daoizme, fenomenologinėje filosofijoje, kinų ir Vakarų estetikoje bei dailėje (2014), su kolegomis A. Mickūnu, R. Bruzgiene ir E. Sakalauskaite sudarė kygą Grožis, Ritualai (2012), šalies ir užsienio spaudoje paskelbė per 50 mokslo straipsnių, respublikinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijoje perskaitė per 40 pranešimų. Mokslinių tyrimų sritys: fenomenologinė filosofija, kultūrų sąveika, vizualumo problematika, neeuropinės pasaulio kultūros, Kinija.
Grįžti