Audrius Novickas

Laipsnis
daktaras
Vardas
docentas
Sritis
  1. humanitariniai mokslai · H
Kryptis
  1. H 003 menotyra
Įstaiga
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Padalinys
Dailės katedra
Pareigybė
dėstytojas
Gyvena
Vilnius, Lietuva
1993 m. Prahos dailės akademijoje baigė tarpdisciplininių menų magistrantūros studijas. 1998–2003 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete parengė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją Miesto aikštė: formos ir turinio semantinis tyrimas, kurią apgynė 2004 m. Vilniaus dailės akademijoje. Lietuvos ir tarptautiniuose leidiniuose yra paskelbęs 13 mokslinių publikacijų. 2010 m. išleido recenzuotą knygą Atminties įprasminimas miesto aikštėje: nuo paminklo iki patirčių erdvės. 2011 m. sudarė Urbanistikos ir architektūros mokslo žurnalo 35 tomo 1 numerį Menų sąveika architektūroje: išplėstinis laukas. Mokslinių tyrimų sritys: architektūros semantika, architektūros ir dailės sąveika, visuomeninių miesto erdvių formavimas, istorinės atminties įprasminimo meniniai pavidalai, meninio tyrimo metodai.