1345-tetrahidro-2h-15-benzdiazepin-2-onas

  1. Rita Asakavičiūtė

    Straipsnis 1,5-Pakeistų 1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzdiazepin-2-ono darinių poveikis siauralapių lubinų („Lupinus angustifolius“ L.) augimui ir produktyvumui

    Santrauka. Susintetinti 1-oksopropil- ir 1-(2-nitrobenzoil)-1,3,4,5-tetrahidro-2H-1,5-benzdiazepinų dariniai, kurie penktoje heterožiedo padėtyje turi įvairios struktūros pakaitus – acil-, alkil- ir nitrozogrupes, ir policikliai imidazo[1,2-a][1,5]- ir chinazolino[3,2-a][1,5]benzdiazepinai...
Grįžti