antigonė

  1. Jolanta Saldukaitytė

    Straipsnis „Dasein“ svetimybė ir slėpiningumas

    Santrauka. Straipsnyje analizuojamas unheimlich fenomenas M. Heideggerio filosofijoje, keliamas klausimas apie patį šį fenomeną, jo įvairius aspektus (slėpiningumą, svetimumą, paslaptingumą, benamiškumą ir kt.), svarstoma, kokiu būdu šis fenomenas pasirodo. Pirmoje straipsnio dalyje...
Grįžti