boris teplov

  1. Junona Silvija Almonaitienė

    Straipsnis XX a. pirmosios pusės psichologijos vadovėliai bendrojo lavinimo mokykloms lietuvių kalba

    Santrauka. Aptariamo laikotarpio įvairių šalių psichologijos vadovėliai plačiai tyrinėjami užsienio šalių mokslininkų kaip ugdymo turinį ir psichologijos raidą atspindintys šaltiniai. Šiame straipsnyje analizuojami psichologijos vadovėliai lietuvių kalba bendrojo lavinimo mokykloms, išleisti iki...
Grįžti