cercospora beticola

  1. Zita Brazienė

    Straipsnis Grybinių ligų ir skirtingų derliaus nuėmimo terminų, įtaka cukrinių runkelių produktyvumui

    Santrauka. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Rumokų bandymų stotyje 2009–2010 m. atlikti tyrimai, norint nustatyti cheminės apsaugos nuo lapų grybinių ligų įtaką cukrinių runkelių šakniavaisių derliui bei tinkamiausią derliaus nuėmimo laiką. Tyrimų metu cukrinių runkelių pasėlius...
Grįžti