cirkuliaras

  1. Gabija Surdokaitė-Vitienė

    Straipsnis Caro valdžios nurodymai dėl kryžių statymo XIX a. pabaigoje

    Santrauka. Nors lietuviškais kryžiais susidomėta jau XIX a. vid., tačiau mūsų kryždirbystės istorija dar neparašyta. Šio straipsnio tikslas – pristatyti XIX a. pab. Kauno gubernijos caro valdžios nurodymus dėl kryžių statymo, o taip pat pateikti gubernatoriaus Nikolajaus Klingenbergo ir vyskupo...
Grįžti