cukringumas

  1. Zita Brazienė

    Straipsnis Azoto ir kalio trąšų įtaka cukrinių runkelių šakniavaisių derliui ir kokybei

    Santrauka. 2005–2007 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Rumokų bandymų stotyje karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (IDg8-k), Calcari-Epihypogleyic Luvisol (LVg-p-w-cc) atlikti cukrinių runkelių tręšimo azoto bei kalio trąšomis tyrimai, siekiant nustatyti trąšų normų ir jų santykio...
  2. Zita Brazienė

    Straipsnis Grybinių ligų ir skirtingų derliaus nuėmimo terminų, įtaka cukrinių runkelių produktyvumui

    Santrauka. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Rumokų bandymų stotyje 2009–2010 m. atlikti tyrimai, norint nustatyti cheminės apsaugos nuo lapų grybinių ligų įtaką cukrinių runkelių šakniavaisių derliui bei tinkamiausią derliaus nuėmimo laiką. Tyrimų metu cukrinių runkelių pasėlius...
Grįžti