darnumas

  1. Stasys Mizaras

    Straipsnis Miškų tvarkymo darnumo ekonominis ir socialinis vertinimas

    Santrauka: Miškų tvarkymo darnumas apibrėžiamas kaip koncepcija, siekianti išlaikyti ir padidinti miškų ekonomines, socialines ir ekologines vertybes dabartinėms ir ateities kartoms. Jo vertinimui yra siūlomi įvairūs metodai: daugiakriterinės analizės, ekonominio vertinimo, socialinio...