dekonstrukcija

  1. Ignas Lukauskas

    Meno projektas Dekonstruojami plyšiai miesto struktūroje

    Santrauka. Fotomontažais dekonstruojamos viešosios miesto erdvės, kurios projekte įvardinamos kaip destrukciniai plyšiai ir yra susijusios su negatyviais ardomaisiais reiškiniais. Destrukcija miesto erdvėse, kaip ardantis veiksnys, nagrinėjama socialiniame kontekste tiesiogiai nekuriant...
Grįžti