dekonstrukcija

  1. Ignas Lukauskas

    Meno projektas Dekonstruojami plyšiai miesto struktūroje

    Santrauka: Fotomontažais dekonstruojamos viešosios miesto erdvės, kurios projekte įvardinamos kaip destrukciniai plyšiai ir yra susijusios su negatyviais ardomaisiais reiškiniais. Destrukcija miesto erdvėse, kaip ardantis veiksnys, nagrinėjama socialiniame kontekste tiesiogiai nekuriant...